Ke stažení pro Vás...

2019 - Klavírní koncert Romana Czepy
Reportáž TTV z jedné akce pořádané v rámci oslav 70. výročí ZUŠ Tišnov

2016 - Besídka žáků ZUŠ Tišnov
Reportáž z jedné z besídek, které ZUŠ Tišnov pořádá pravidelně po celý školní rok

2015 - Den hudby u Palce
Reportáž z každoroční oslavy Evropského svátku hudby.

2014 - Oslava 65. výročí ZUŠ Tišnov
Ohlédnutí za oslavou 65. výročí založení ZUŠ Tišnov

2013 - Hakapela v Lomnici
Vystoupení Hakapely v rámci koncertu ZUŠ Lomnice v tamní synagoze.

2012 - Vánoční chrámové dílo
Dvojsborová skladba na vánoční téma v kostele sv. Václava v Tišnově