1/4 Roman Czepa
Sál MěKS, 18:30, vstupné zdarma

Roman Czepa

pochází z Drásova u Tišnova, je absolventem Konzervatoře Brno, kde studoval u Mgr. Evy Horákové, a nyní studentem posledního ročníku Akademie múzických umění v Praze u prof. Františka Malého. Svá studia si rozšířil roční stáží v rámci programu Erasmus v německém Lipsku ve třídě Markuse Tomase a klavírními kurzy na JAMU u prof. Aleny Vlasákové. Je držitelem několika cen v komorní hře, například první ceny na soutěži komorních souborů ve Vidnavě v uskupení klavírního tria nebo první ceny ze soutěže vokálně instrumentálních souborů ve Stonavě. V rámci Sympozia Josepha Woelfla se představil jako sólista ve skladbě Concerto da camera pro klavír a komorní soubor a pořídil rovněž nahrávku tohoto díla pro Český rozhlas. V jednom z orchestrálních koncertů cyklu HAMU provedl Concerto grosso pro dva klavíry a komorní orchestr B. Martinů. Jako sólista spolupracoval v loňském roce s Moravskou filharmonií Olomouc, se kterou provedl klavírní koncert cis moll Francise Poulenca. Kromě hudebního vzdělání se Roman rovněž věnuje studiu cizích jazyků (bakalářský titul na Masarykově univerzitě v Brně v oboru Obecná jazykověda).